INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT  

TEAM
GRUPPUTVECKLING    GRUPPHANDLEDNING
       


 

 

Grupputveckling

Behovsanpassad grupputveckling

Grupputveckling bidrar till att skapa framgångsrika team och organisationer där alla har samma mål och samverkar mot dem. Att effektivt och hållbart skapa goda resultat och utveckla en stark positiv arbetskultur. En kultur där medarbetare utvecklas och växer som människor och där allas förmågor tas tillvara. Grupputveckling skapar framgångsrika organisationer!

Initialt görs en nulägesanalys och därefter anpassas upplägg och handlingsplan utifrån gruppens specifika behov och målsättningar.

Med effektiva och tydliggörande utvecklingsverktyg  arbetar vi sedan mot de gemensamma målen, önskat resultat och ett strukturerat arbetssätt där man drar nytta av varandras kunskaper och personligheter. Vi arbetar också med att skapa ökad förståelse för sig själv och andra för att kunna samverka och kommunicera mer effektivt. Ni får verktyg för att komma förbi hinder, tillvarata resurser och hitta lösningar.

Genom detta skapas förutsättningar för  utveckling, framgångsrik förändring och att uppnå önskade reslutat för både individ och organisation.

Grupputveckling skapar framgångsrika team genom att:

*  stärka gemenskapen och teamkänslan i gruppen
 tydliggöra och uppnå gruppens och företagets mål och värderingar
* öka motivationen, medvetenheten och engagemanget inom företaget
* få förhållningssätt och tekniker för effektivare och mer strukturerat arbetssätt
* utveckla ökad förståelse för varandra, minska konflikter
* kommunicera mer framgångsrikt inom organisationen
* mer positiv inställning till utveckling och förändring
* ökad arbetsglädje, effektivitet och mer resultatinriktat arbete
* nå bättre resultat, tillväxt och ökad lönsamhet tillsammans
* få
personalen att må bättre och därmed ökad frisknärvaron

Grupputvecklingsprogram Hållbarhetskoden

Hjärnsmart teamledarskap baserat på neuroledarskap

Detta program utvecklar ditt team till att bli ett effektivt och hållbart presterande team. Det tar er ledningsgrupp eller arbetsgrupp till en helt ny nivå av långsiktig resursstyrka och hållbarhet.

Programmet bygger på neuroledarskap och är sammansatt på ett unikt sätt som hjälper er att tillvarata varandras kompetenser och optimera era resurser och er kapacitet. Som team och individ ger det mental styrka att hantera en snabbrörlig omgivning med hög förändringstakt och samtidigt skapa goda resultat, engagemang och arbetsglädje trots utmaningar och hög belastning. Det bidrar till framgångsrik förändring och önskade resultat för både individ och organisation.

Neuroledarskap är konsten att leda sig själv och andra med förståelse för hjärnans grundmekanismer. Att kunna styra sina motivationssystem och sin hjärnkraft. Med det här programmet får ni kunskap om hur dessa mekanismer kan påverkas för att upprätthålla motivation och personligt ansvarstagande för att förbli ett produktivt och samverkande team.

I programmet arbetar vi dels med att lyfta fram och stärka de förmågor som gör att ni som team skapar de mål, den värdegrund och det förhållningssätt som leder er till ett kvalitativt teamledarskap. Dels med era individuella resurser och styrkor så var och en mer kan utveckla sitt inre ledarskap. Därutöver bygger vi också in rutiner och beteenden som skapar tillit och ökar känslan av tillhörighet och tar fram gemensamma strukturer för att hålla strategiskt perspektiv och göra teamet proaktivt.

Genom upplägget får ni teoretiska och praktiska metoder i varje delmoment som ger er fem nycklar som stärker de förmågor och förhållningssätt som tillsammans bildar koden till ett starkt och tryggt teamledarskap. Momenten tillämpas direkt i vardagen för att ge er en struktur som bidrar till att ni kan optimera gruppens samlade kompetens.

Hållbarhetskodens grupputvecklingsprogram är införlivandet av en metod som utvecklar både ert team och ditt personliga och professionella ledarskap till en helt ny nivå av framgång och hållbarhet.
 


     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby