INDIVID    TEAM    LEDARE    KURSER & FÖRELÄSNINGAR    EXPLICA    KONTAKT    

LEDARE
PERSONLIGT LEDARSKAP    CHEFSHANDLEDNING
     


 

 

Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Individuell ledarskapsutveckling

Personligt ledarskap handlar om att se, utveckla och dra nytta av sina resurser på bästa sätt. Detta är lika betydelsefullt när du leder dig själv genom projekt, karriär och privatliv, som när du samarbetar och leder andra.

Med personligt anpassat upplägg ges ledarstöd med syftet att hitta och utveckla ditt personliga ledarskap. Genom att kartlägga och utveckla talanger och styrkor i samverkan med målen kan mer av din potential utnyttjas och möjliggöra bättre kommunikation och samarbeten. Du får förhållningssätt, kraftfulla redskap och tekniker som hjälper dig att skapa trygghet i din ledarroll och ger en större insikt och medvetenhet som person och ledare.

Detta hjälper dig att utveckla ett starkt personligt ledarskap och en solid plattform vid nya utmaningar, vilket skapar tydliga resultat som bidrar till hela organisationen.

Ledarskapsprogram Hållbarhetskoden

Hjärnsmart ledarskap baserat på neuroledarskap

Detta program utvecklar ditt personliga och professionella ledarskap till en helt ny nivå av långsiktig resursstyrka och hållbarhet. Det bygger på neuroledarskap och är sammansatt på ett unikt sätt som gör att du kan optimera dina resurser och din kapacitet. Som ledare ger det mental styrka att hantera en snabbrörlig omgivning med hög förändringstakt och samtidigt skapa goda resultat, engagemang och arbetsglädje trots utmaningar och hög belastning.

Neuroledarskap är konsten att leda sig själv och andra med förståelse för hjärnans grundmekanismer och att kunna styra sina motivationssystem och sin hjärnkraft. Med det här programmet får du kunskap om hur dessa mekanismer kan påverkas för att förbli effektiv, produktiv och resursstark.

I programmet arbetar vi dels med att lyfta fram och stärka dina personliga resurser och styrkor så du kan hitta och utveckla ditt personliga ledarskap. Men också med att bygga in bärande rutiner som skapar ett framgångsrikt ledarskap.

Genom upplägget får du teoretiska och praktiska metoder i varje delmoment som ger dig fem nycklar som stärker de förmågor och förhållningssätt som tillsammans bildar koden till ett starkt (själv)ledarskap. Momenten tränas och tillämpas direkt i vardagen för att ge en stödjande struktur med bestående förändringar i både arbets- och privatlivet.

Hållbarhetskodens ledarskapsprogram är införlivande av en metod som utvecklar ditt personliga och professionella ledarskap till en helt ny nivå av framgång och långsiktig hållbarhet.

     
    Tel: 0491-530 33      Mobil: 070-530 33 57      E-post: explica@mariesandgren.se
Adress: Drageryd 515, 579 92 Högsby