chefshandledning

Chefshandledning kan riktas mot olika delar av ledarskapet och anpassas utifrån erfarenhet och behov.

Det kan handla om att utveckla ett personligt och stärkt självledarskap för att tydligare och effektfullare leda både sig själv och andra. Eller så kan det riktas mer specifikt mot yrkesrollens olika utmaningar och stärka förmågan att hantera ledarskapets komplexa roll.

Om du vill ta ett gediget helhetsgrepp på ditt ledarskap är ledarskapsprogrammet Hållbarhetskoden verktyget för att utveckla ditt personliga och professionella ledarskap till en helt ny nivå av långsiktig resursstyrka och hållbarhet.

I länkarna nedan presenteras dem olika inriktningarna mer.
 
Individuell ledarskapsutveckling

Individuell handledning

Ledarskapsprogrammet Hållbarhetskoden