Explcia utvecklar dig och din organisation till hållbar framgång och resursstarkt självledarskap!

- Reflektion 2020 - 
Välkommen till en stunds reflektion kring året som gått och för ny riktning mot 2021.

KLICKA PÅ BILDSPELET NEDAN

- HÅLLBART SJÄLVEDARSKAP -
Vad är det?

Självledarskap innebär självkännedom och medvetenhet om sig själv, sina värderingar, reaktioner och drivkrafter och att vara självstyrande utifrån dem. Att hantera och reglera sina känslor och agera utifrån långsiktigt funktionella val. Ha medkänsla med sig själv och andra och möta sin omgivning med empati och närvaro.

Även att effektfullt styra sig genom livet mot önskade förändringar, mål och mening både privat och professionellt. Att ha förmågan att genom vilja och motivation optimera sina resurser och integrera stödjande förhållningssätt och strukturer för långsiktig hållbarhet.

Ett hållbart och resursstarkt självledarskap bygger vi genom att bli mer av dem vi är. Genom att mer leda oss själva utifrån vårt Jag, mot det som är sant och meningsfullt för oss, och agera i linje med våra grundläggande värderingar. Genom att skapa tillit till oss själva, vara medkännande och att upptäcka, uppleva och uttrycka våra unika resuser. Med det ger vi oss förutsättningar att leva det liv vi vill leva, göra det vi vill göra och vara dem vi vill vara.

Så att du kan vara mer av den du är, göra positiv skillnad och bidra på ditt unika sätt till världen!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt personliga och professionella självledarskap finns mer information på www.mariesandgren.se.

Du kan också ta kontakt här eller direkt via explica@mariesandgren.se.
 

Varmt välkommen!

- BONUSVERKTYG -

Vill du ha ett verktyg som hjälper dig ta riktning och agera mot mål och mening utifrån dina värderingar?

Du får också Explicas nyhetsbrev varje månad direkt i din inkorg med konkreta utvecklingsverktyg för personligt och professionellt självledarskap.

 

Anmäl ditt intresse här!

- Explica -

När du vill utvecklas som ledare, medarbetare och människa!

 
Individ-, team- och ledarutveckling som hjälper dig och din organisation till hållbar framgång och resusstarkt självledarskap. 

Vi utvecklar resursstarka team och ditt personliga och professionella ledarskap genom en rad tjänster inom chefsutveckling, grupputveckling, handledning, samtalsterapi och coaching samt som samarbetspartners i förändringsprocesser och vid organisationsutveckling.

Marie Sandgren
070-5303357
www.mariesandgren.se
explica@mariesandgren.se