individuell handledning


 

Individuell handledning riktad mot yrkesrollen ger ökad professionalitet och fördjupad kompetens.  Det ges möjlighet att diskutera och reflektera över problem och frågeställningar. Integrera egna erfarenheter och stärka förmågan att hantera komplexa situationer.

Med utgångspunkt i aktuella situationer ges stöd, återkoppling och verktyg för nya förhållningssätt, bearbetning och kvalitativ utveckling.

Här ges också möjlighet till ökad självkännedom och medvetenhet om sig själv. Sina värderingar och drivkrafter, styrkor och förmågor och bli mer resursstark utifrån dem. Att hantera och reglera inre och yttre processer och inta ett stödjande och funktionellt förhållningssätt till sig själv. Att leda sig själv, och andra, proaktivt i med- och motgångar.