ledarskapsutveckling

personligt ledarskap

Individuell ledarskapsutveckling och personligt ledarskap handlar om att se, utveckla och dra nytta av sina resurser på bästa sätt. Detta är lika betydelsefullt när du leder dig själv genom projekt, karriär och privatliv, som när du samarbetar och leder andra. Med personligt anpassat upplägg ges ledarstöd med syftet att hitta och utveckla ditt personliga ledarskap. Läs mer här!

Ledarhandledning

Chefshandledning kan riktas mot olika delar av ledarskapet och anpassas utifrån erfarenhet och behov. Det kan handla om att utveckla ett personligt och stärkt självledarskap för att tydligare och effektfullare leda både sig själv och andra. Eller så kan det riktas mer specifikt mot yrkesrollens olika utmaningar för att stärka förmågan att hantera ledarskapets komplexa roll. Läs mer här!

Utvecklande Ledarskap

Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Genom att utveckla ditt ledarbeteende och din ledarstil främjar det hela arbetsgruppens utveckling och ger motiverade och kreativa medarbetare  som vill ta ansvar för ökad effekt i er verksamhet. Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell som med fördel kan användas som en del i chefsutvecklingsprogram. UL vilar på en vetenskaplig bas och leder till verklig förändring. Läs mer här!

Indirekt Ledarskap

IL – Indirekt Ledarskap är ett av Försvarshögskolans kvalitetssäkrade koncept för ledare som befinner sig på strategisk nivå där man har en eller flera ledarnivåer mellan sig och medarbetarna. Utbildningen bidrar till att öka medvetenheten kring det indirekta ledarskapets påverkan på medarbetare och organisation. Syftet är att utveckla ditt indirekta ledarskap och därigenom nå högre måluppfyllelse i organisationen. Framgångsrika indirekta ledare ökar förutsättningarna för en organisation med stark tillit och engagerade medarbetare. Läs mer här!