UTVECKLANDE TEAM

Utvecklande team är ett effektivt utvecklingsverktyg för motivation, mål och mening som skapar framgångsrika team och hållbara resultat.

Den helt avgörande faktorn för utvecklande team är att få alla medarbetare att förstå mål och värderingar och utföra sitt arbete utifrån det. Att enkelt kunna leverera utifrån uppdraget. När alla vet vad dem ska göra, hur dem ska göra och varför skapas förutsättningar för utveckling, framgångsrik förändring och att uppnå önskade resulat för både indvid och organisation.

Att varje dag ta fokus och riktning mot organisationens mål och värderingar utifrån uppdraget är helt avgörande för att upprätthålla motivation, känna mening och skapa hållbar framgång. Det ökar ansvar, medvetenhet och engagemang inom verksamheten och bidrar till effektfullare team.

Med detta utvecklingsverktyg får ni tillgång till Explicas koncept framtaget ur mångårig erfarenhet och baserat på aktuell forskning. Genom det skapar du och din organisation en hållbar teamplan för er målbild och visioner, samt strukturer utifrån verksamhetens syfte och värderingar. Som alla medarbetare förstår och kan utgå från - dagligen.

Vi arbetar praktiskt fram en teamöverenskommelse som bidrar till att medarbetare vet varför dem går till arbetet samtidigt som det stärker teamets "varumärke" och identitet.

Det resulterar i en kortfattad, konkret och tydlig plan som alla kan förstå, arbeta efter och följa upp. Vi tar dessutom fram en handlingsplan för återkoppling och uppföljning som bidrar till att planen verkligen integreras inom både individ och verksamhet. Det hjälper er att göra rätt saker på rätt sätt, vid rätt tillfälle. Planen blir er ledstjärna som guidar er framåt till fortsatt utveckling.

Med detta effektfulla verktyg kan ni skapa ett utvecklande team. Optimera och förändra er verksamhet och skapa hållbar framgång!