teamutveckling

Behovsanpassad teamutveckling bidrar till att skapa framgångsrika team och organisationer där alla har samma mål och samverkar mot dem. Att effektivt och hållbart skapa goda resultat och utveckla en stark positiv arbetskultur. En kultur där medarbetare utvecklas och växer som människor och där allas förmågor tas tillvara. Teamutveckling skapar framgångsrika organisationer!

Initialt görs en nulägesanalys och därefter anpassas upplägg och handlingsplan utifrån gruppens specifika behov och målsättningar.

Med effektiva och tydliggörande utvecklingsverktyg  arbetar vi sedan mot de gemensamma målen, önskat resultat och ett strukturerat arbetssätt där man drar nytta av varandras kompetenser och personligheter. Vi arbetar också med att skapa ökad tillit i teamet samt förståelse för grupputvecklingsprocessen och hantering av mellanmänskliga relationer för att kunna samverka och kommunicera mer effektivt. Ni får verktyg för att komma förbi hinder, tillvarata resurser och hitta lösningar.

Genom detta skapas förutsättningar för utveckling, framgångsrik förändring kopplat till organisationens gemensamma uppgifter för att uppnå önskade reslutat för både individ och organisation.

Teamutveckling skapar framgångsrika team genom att:

  • Tydliggöra och uppnå gruppens och företagets mål och värderingar. Öka motivationen, medvetenheten och engagemanget inom företaget. Bli ett effektfullare team.
  • Få förhållningssätt och tekniker för effektivare och mer strukturerat arbetssätt och beslutsfattande. Bättre hantering av komplexa situationer och strategiska frågor.
  • Stärka tilliten, teamkänslan och gemenskapen i gruppen. Tillvarata sina egna och varandras resurser och kompetenser.
  • Utveckla ökad förståelse för varandra, minska konflikter och kommunicera mer empatiskt och framgångsrikt inom organisationen. Ökad och effektfullare feedback. Hållbart förtroendefullt samarbete.
  • Genomföra förändringsprocesser mer effektfullt och mer positiv inställning till utveckling och förändring.
  • Ökad resursstyrka, arbetsglädje och effektivitet. Mer uppgifts- och resultatinriktat arbete.