ledarskapsutveckling

Explica utvecklar ditt personliga och professionella ledarskap till en ny nivå av självledarskap, långsiktig resursstyrka och hållbarhet. Ett starkt självledarskap, att leda sig själv som ledare, är grunden och en förutsättning för ett utvecklande ledarskap.

Ökad ledarskapsförmåga hjälper dig att känna mer trygghet i dig själv och din ledarroll. Att ta riktning och nå ut med visioner och syfte på ett sätt som skapar engagemang och tilltro. Skapa struktur och fokus på den gemensamma uppgiften. Att påverka medarbetares utveckling och leda gupprocesser och förändringsarbete med kännedom om vilket ledarskap som bäst möter gruppers olika utvecklingsfaser för att bygga upp effektiva och samverkande team.

Det utvecklar och tillvaratar dina resurser och ökar din kapacitet att hantera både med- och motgångar. Att hållbart möta en snabbrörlig omgivning med hög förändringstakt och samtidigt skapa goda resultat, engagemang och arbetsglädje trots utmaningar och hög belastning.

Ditt självledarskap, din ledarstil, förhållningssätt och personliga egenskaper speglar resultat och medarbetarnas motivation, engagemang och tillit. Ett autentiskt och tillitsbaserat ledarskap utvecklar dina medarbetare och ger högre effekti i organisationen.

I detta program får du tillgång till ett sammansatt koncept© genom Explicas varumärke. Vi tar ett helhetsgrepp på ditt inre ledarskap som ger resultat i dem yttre faktorerna.

* Ett resursstarkt självledarskap som gör dig långsiktigt hållbar.

* Ökad ledarskapsförmåga. Trygghet och tillit i din ledarroll.
* En ledarstil som skapar ett utvecklande ledarskap.
 

Genom konceptet som helhet får du tillgång till dem nycklar som stärker förmågor och förhållningssätt som tillsammans bildar koden till både ett stärkt självledarskap och ett utvecklande ledarskap.

Här kan du ta kontakt för mer information om programmets innehåll och upplägg!