Indirekt Ledarskap

IL – Indirekt Ledarskap är ett av Försvarshögskolans kvalitetssäkrade koncept för ledare som befinner sig på högre organisatorisk nivå där man som ledare har en eller flera ledarnivåer mellan sig och medarbetarna. Konceptet bygger på gedigen forskning och ger dig konkreta och användbara verktyg och utvecklar ditt indirekta ledarskap.

Ledarskapets former och svårigheter skiljer sig åt beroende på den organisationsnivå man befinner sig på. Det indirekta ledarskapet – IL – skiljer sig på flera sätt från det direkta ledarskapet. Förutom det rent fysiska avståndet till medarbetarna, handlar det även om att kunna hantera olika parallella tidsskalor som snabba beslut och strategiskt långsiktigt beslutsfattande, man behöver även balansera såväl direktiv uppifrån som krav och förväntningar underifrån.

Framgångsrika indirekta ledare ökar förutsättningarna för en organisation med stark tillit och reflekterande medarbetare som kan bidra till både förändring och förbättring. Medarbetarnas syn på ledningen är viktig för deras tolkning av information och budskap som sprids.

Här kan du läsa mer om utbildningens innehåll och upplägg!