grupphandledning

Grupphandledning för yrkesverksamma ger en ökad professionalitet och är en förändringsprocess med syfte att ta tillvara och utveckla gruppens samlade kompetens och erfarenheter. Yrkeskunnandet breddas och fördjupas så att god behandling och service ges. Det är ett gemensamt kvalitetssäkrande arbete.

Handledning stimulerar den egna verksamhetens utveckling och ger möjlighet att stärka samhörighet och teamkänsla. Det är en pedagogisk metod för lärande och utveckling som ger möjlighet till reflektion och bearbetning. Det kan också bidra till stresshantering och återhämtning, ge självstöd och hantering av komplexa och svåra situationer.

Genom ökad förståelse för sina egna och andras behov, reaktioner och beteenden kan förmågor stärkas och nya förhållningssätt skapas. Handledningen ger utrymme att utforska och utrycka, få redskap och att undersöka sig själv och sitt professionella förhållningssätt.