Samtalsterapi

 

Att gå i samtalsterapi är att ge sig själv tid och plats att utvecklas som människa och ett sätt att ge ökad självkännedom. Att också öka sin självmedkänsla och inta ett stödjande och accepterande förhållningssätt till sig själv och förbättra relationen till sig själv och andra. Att utvecklas till att bli mer av den du är.

Terapi kan vara till hjälp för dig som kanske står vid ett vägskäl i livet eller behöver hitta vägen ur en kris. Det kan också handla om att hantera relationer, lära sig mer om sig själv och sina beteendemönster och att stärka sin självbild. Eller att hantera livsförändringar, kriser, stress, ångest eller nedstämdhet. Men också att hitta glädje och livskraft och se inneboende möjligheter och utveckla sin livspotential.

Psykosyntesterapi är en livsbejakande terapiform med en humanistisk grundsyn och tilltro till människans potential, vilja och förmåga till utveckling. Tillsammans undersöker vi och skapar förståelse för det förflutna, nuet och framtiden. Fokus läggs på varje individs inneboende möjligheter och förmåga till ökat medvetande och självinsikt för att kunna skapa mening och sammanhang.

Psykosyntesen är en praktisk psykologi, med konkreta insiktsfulla övningar som varvas med reflekterande samtal och verktyg som bidrar till att omsätta insikter till handling. Utöver psykosyntesens metodik används även utvalda metoder och verktyg från andra integrativa psykologiska riktningar, som bland annat KBT, ACT och CFT (Compassionfokuserad terapi).