HÅLLBART TEAM- OCH SJÄLVLEDARSKAP
 

Individ-, team- och ledarutveckling
som utvecklar dig och din organisation.


 

”Jag har en genuint stark tro på människans förmåga till utveckling och förändring. Hur vi kan optimera våra resurser genom ett starkt självledarskap, styra oss mot mål och mening och skapa hållbar framgång.”

 

Företagsnamnet Explica är latin och kan fritt översättas med: ”utveckling” eller ”att utvecklas”. Utveckling är alltså den gemensamma nämnaren för de tjänster vi erbjuder.

Ett starkt personligt självledarskap och framgångsrika team skapar goda resultat, en positiv kultur och hållbarhet för både individ och organisation. Det är själva syftet med Explica. Vi erbjuder en rad tjänster både för den enskilde, för teamet och för dig som ledare. Vi erbjuder även kurser och föreläsningar inom dessa ämnen.

Explica har ett holistiskt synsätt och en metodik som har sin teoretiska grund i psykosyntes, integrativ psykoterapi och compassionfokuserad terapi. Det bildar tillsammans grunden för professionella lösningar och bidrar med en mängd effektfulla och användbara verktyg, metoder och förhållningssätt.

Om mig
Jag som driver Explica heter Marie Sandgren. Jag är auktoriserad samtalsterapeut i psykosyntes och har grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning mot integrativ psykoterapi, KBT och ACT. Har handledarutbildning och även fortbildning inom Compassionfokuserad terapi, CFT. Är också utbildad handledare i Utvecklande Ledarskap, UL, genom Försvarshögskolan. Samt master practitioner i NLP via INLPTA, certifiering som integrativ coach och diplomering som samtalscoach i psykosyntes.

Jag har även flertalet fortbildningar inom beteendevetenskap, mental träning och stresshantering och mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete, team- och ledarskapsutveckling både inom offentlig och privat verksamhet.

Jag är ansluten till psykosyntesförbundet och till SCIS (Sveriges certifierade integrativa coacher). Vilket bland annat innebär att jag har ansvarsförsäkring och kvalitetssäkring, följer etiska riktlinjer och har tystnadsplikt.

Tjänster
Explica bidrar till individ- och organisationsutveckling med uppdrag inom  ledarskapsutveckling, teamutveckling, ledningsgruppsutveckling samt grupphandledning och som samarbetspartners i processer och förändringsarbete. Även genom individuell handledning och samtalsterapi till medarbetare och privatpersoner. Och genom utbildning i  Utvecklande ledarskap (UL) och Indirekt ledarskap (IL) utifrån Försvarshögskolans koncept.

Din trygghet
Explicas intention är alltid ett personligt och professionellt bemötande och ett förtroendefullt och kompetent samarbete. Alla uppdrag specialanpassas utifrån kundens behov och målsättningar. Genom behovsanalys och i dialog arbetar vi fram lösningar och handlingsplan som sedan genomförs utifrån individens och/eller organisationens förutsättningar. Uppdragen kan utföras både ute i er verksamhet och i Explicas egna företagslokaler. 

Explicas vision
Är att bidra till utveckling och hållbar förändring genom ett resursstarkt självledarskap för både individ och team. Så att vi alla var och en kan vara mer av dem vi är, samverka bättre med andra och bidra på vårt unika sätt till världen. Läs mer om självledarskap här!

Vi har en stark tilltro till människors förmåga till utveckling och förändring och brinner för att förtroendefullt bidra med kvalitativa metoder och verktyg kring hur vi kan vara resursstarka och hållbara, både privat och professionellt.

För Explica är hållbar framgång att utvecklas, att gå framåt. Att göra framsteg utifrån var och ens individuella utgångspunkt. Nå inre framgång utifrån vår egen definition och att leda oss själva funktionellt genom livet. Att ge oss förutsättningar att leva det liv vi vill leva, göra det vi vill göra och vara dem vi vill vara. För att göra skillnad.

Explicas ledord: Leva - Lära - Leda
Leva handlar om att ha livskraft och livsverktyg för att leva som dem vi är och vill vara. Skapa förutsättningar för det liv vi vill leva och det vi vill göra. Vara resursstarka och långsiktigt hållbara.

Lära syftar på att växa och utvecklas som människor. Att utveckla självkännedom, våra kvaliteter och tilliten till oss själva. Öka förmågan att möta oss själva och andra med ett accepterande, stödjande och självledande förhållningssätt.

Leda handlar om att leda oss själva och andra funktionellt mot önskade förändringar, mål och mening. Att integrera lärande och med vilja och motivation lära vidare och leda andra till utveckling. Att samverka med andra och bidra till omvärlden. Att bidra med dem vi är, på det sätt vi gör det bäst.


Här kan du läsa mer om självledarskap!


Individ-, team- och ledarutveckling som hjälper dig och din organisation till resursstarkt självledarskap och hållbarhet för framgångsrik förändring och önskade resultat.