individuell utveckling

individuell handledning

Individuell handledning riktad mot yrkesrollen ger ökad professionalitet och fördjupad kompetens.  Det ges möjlighet att diskutera och reflektera över problem och frågeställningar. Integrera egna erfarenheter och stärka förmågan att hantera komplexa situationer. Läs mer här!

samtalsterapi

Att gå i samtalsterapi är att ge sig själv tid och plats att utvecklas som människa. Att bli mer av dem vi är. Terapi kan vara till hjälp för dig som vill hitta vägen ur en kris, hantera livsförändringar, stress, ångest eller nedstämdhet. Men också för att ge ökad självkännedom och självmedkänsla, se sina beteendemönster eller hantera relationer bättre. Men också för att hitta glädje och livskraft och se sina inneboende möjligheter och utveckla sin livspotential.     Läs mer här!

coaching

Med coaching får du verktygen att förändra hur du tänker och agerar. Att ta fram dina resurser och nå dina mål. Helt enkelt utnyttja din fulla potential. Coaching bidrar till att människor mår, fungerar och presterar bättre och är en handlingsinriktad metod för personlig utveckling och personligt ledarskap. Läs mer här!