Vill du öka effekten i din organisation genom ett framgångsrikt, tydligt och utvecklande ledarskap? Önskar du att dina medarbetare utvecklas, att de vill mer, vågar och tar ett ökat ansvar för resultat?

Syftet med en utbildning i utvecklande ledarskap är att du som chef eller ledare ska få ökad insikt i ditt eget ledarbeteende och effektivt utveckla din ledarroll. Att utveckla en ledarstil som främjar hela arbetsgruppens utveckling och ger motiverade och kreativa medarbetare som vill ta ansvar för er verksamhet och därmed göra den mer effektiv.

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens koncept och ledarskapsmodell och som med fördel kan användas som en del av organisationens chefsutvecklingsprogram. Den fungerar utmärkt för dig som vill utvecklas personligt och skapa större trygghet i din ledarroll. UL leder till verklig förändring och vinner framgångar inom såväl det privata näringslivet och offentlig sektor och har funnits på den svenska marknaden sedan 2004. UL vilar på en vetenskaplig bas. 

Här kan du läsa mer om utbildningens innehåll och upplägg!