Explica utvecklar dig och din organisation till hållbar framgång och resursstarkt självledarskap!

MENTALT FOKUS OCH KVALITATIV ÅTERHÄMTNING
Ett verktyg som ger mental återhämtning och stärker din förmåga till närvaro, fokus och perspektiv så du kan utveckla ett självledarskap som är resursstarkt och långsiktigt hållbart, både privat och professionellt.

 

Välkommen!

Här får du tillgång till en ljudfil och ett effektfullt verktyg för hållbart självledarskap.


Mentalt fokus och kvalitativ återhämtning - Förmågan till närvaro, fokusering och mental återhämtning. Du får tillgång till en ljudfil och en mental träningsmetod som bidrar till medveten närvaro och kvalitativ återhämtning som ger dig ett resursstarkt tillstånd.

Den här ljudfilen och mentala träningsmetoden kan användas på flera olika sätt och vid många olika tillfällen. Nedan får du information och tips på det och hur verktyget blir effektfullast.

Längre ner i texten kan du också anmäla intresse för ett bonusverktyg och även Explicas nyhetsbrev med konkreta utvecklingsverktyg för personligt och professionellt självledarskap.

Ljudfil: Mentalt fokus och kvalitativ återhämtning

Alla är vi ledare. När vi leder oss själva eller andra.

Det är vad vi tar riktning mot nu som avgör var vi kommer befinna oss längre fram. Det som är avgörande för att ta oss dit vi vill, uppnå våra mål och vara dem vi vill vara är vad vi gör varje dag. Att införliva goda vanor och strukturer som genom att vi rutinmässigt utför dem blir bärande för att ta oss dit vi vill. Ett litet steg varje dag som tar oss mot mål och mening.

En viktig framgångsfaktor för ett kvalitativt personligt och professionellt självledarskap är förmågan till närvaro, fokusering och mental återhämtning. Hur effektivt vi kan stanna upp, sakta ner och starta om är avgörande för vår förmåga att rikta vår uppmärksamhet mot rätt saker, vid rätt tillfälle av rätt anledning. Så vi kan vara den bästa och mest hållbara versionen av oss själva.

Vår förmåga till mentalt fokus och mental återhämtning bestämmer hur skarp ledare vi kommer att vara och hur kraftfullt liv vi kommer att leva.

Effektfull återhämtning stärker vår förmåga till närvaro, fokus och perspektiv så vi kan utveckla ett självledarskap som är resursstarkt och långsiktigt hållbart, både privat och professionellt.

Denna mentala träningsmetod bidrar till medveten närvaro och ger dig ett resursstarkt tillstånd. Till ökad självkännedom och att bättre kunna reglera dig själv och se klarare, bli mer observativ. Det skapar också möjlighet att inta fokus och riktning i skarpa lägen och att återta det vid distraktion. Genom det kan du få tillgång till lugn, skärpa och din optimala kapacitet när det behövs som bäst.

Det kan användas på ett flertal olika sätt:

 • Som uppstart på morgonen för att sätta intentionen för dagen.
 • Som paus under dagen för att återta närvaro och fokus. Eller ge ökad skärpa inför viktiga uppgifter.
 • I skarpa lägen kan du göra en kortvariant av övningen för att bibehålla lugn, rikta din kraft och få tillgång till din kapacitet.
 • Som återhämtning och reflektion på kvällen för att bryta mellan arbete och fritid eller varva ner inför sänggående.
 • Som avslappning- och meditationsövning för ökad medveten närvaro och effektiv mental återhämtning.

Du kan anpassa övningen så att den blir så kort eller lång du behöver just utifrån tillfället. Allt från en micropaus i skarpt läge, till några minuters omstart eller som en längre avslappning. Allt beroende på behov och tidstillgång. Övningen kombinerar medveten närvaro och medveten neuroplastisk träning på ett kraftfullt sätt.

Tips för att skapa kvalitativ närvaro och återhämtning:
Ordna en plats: Skapa en plats för inre lugn där du kan känna lugn och ostördhet. Det programmerar in vanan för dig själv men även för omgivningen. Det blir också så att vi automatiskt mentalt kopplar platsen till lugn och återhämtning och det förstärker övningen. Det kan exempelvis vara en fåtölj, en soffhörna, en plats på golvet med ett underlag, en sittkudde eller något liknande.

Gör det till en vana: Inför det som en rutin och lägg det i anslutning till någon vana som redan finns. Det underlättar att få till rutinen om det görs i samband med en annan väl inarbetad vana. Regelbundenheten gör också att man banar in och automatiserar mönstret och det underlättar att få till det. För att införa rutinen är det också viktigt att göra det regelbundet återkommande under veckan.

För uppstart på dagen kan du införa det som en rutin på morgonen. Lägg in en stund direkt när du vaknat, eller kanske före eller efter frukosten. De dagar då det inte finns tid för någon längre morgonstund, gå ändå till platsen, sitt ner och ta tre djupa andetag för att hålla vanan vid liv.  

Skapa funktionella rutiner: För att få till pauser under dagen kan det vara hjälpsamt att schemalägga dem i kalendern eller planera in dem före eller efter viktiga uppgifter eller möten. Ett annat bra sätt är lägga in påminnelser eller sätta larm på telefonen.
I skarpa lägen då du kanske befinner dig i svåra och komplexa situationer och snabbt behöver behålla närvaro och fokus och få tillgång till hela din kapacitet kan du göra en kortvariant av övningen.

Som reflektion på eftermiddagen kan det vara bra att ha en fast tid mellan arbete och fritid. Antingen innan du lämnar arbetet eller direkt när du kommer hem. Det ger möjlighet att bearbeta och reflektera dagens händelser men även släppa dem, för fullt fokus på privatliv och fritid.

Ett annat sätt är att använda den är som nedvarvning innan läggdags. Att få lämna dagen som varit med en stunds avslappning, tacka för det som blivit bra och få ta med sig närvaro och nöjdhet in i sömnen skapar en bra avrundning på dagen samtidigt som det ger förutsättningar för en kvalitativ nästkommande dag.

Det kan vara hjälpande att ha en inspelad vägledd meditation att lyssna på som stöd för att kunna gå in i övningen med full närvaro. Men för att du ska kunna göra meditationen själv när du inte har tillgång till ljudfilen eller när du står i ett skarpt läge och behöver göra en kortvariant av övningen får du här nedan även upplägget i text.

 • Centrering: Andas in och förläng kroppen. Andas ut och mjukna.
 • Lägg en hand på magen och en hand på hjärtat.
 • Andningsfokus. Rikta uppmärksamheten mot din andning. Följ andningens väg genom kroppen. Vid distraktion - återta fokus på din andning. (Denna sekvens kan du göra så kort eller lång som du vill.)
 • Fokus/Intention: Rikta din medvetenhet mot hur du vill vara eller hur du vill känna dig. Vilket fokus du vill ha. Eller vilket förhållningssätt du vill inta.
 • Fråga dig själv: Vad är det mest hjälpsamma eller funktionella att göra just nu?
 • Avrunda och avsluta övningen.

Kom ihåg!
Vill du utveckla ett hållbart och resursstarkt självledarskap behöver du:

 • Integrera stödjande strukturer som bärande rutiner. Frigöra tiden till det.
 • Klargöra vad som är viktigt och meningsfullt.
 • Göra det du klargjort som viktigast.
 • Återkoppla till dig själv. Fira, reflektera och utvärdera.
 • Öka förmågan till mentalt fokus och kvalitativ återhämtning.

Lycka Till!
Önskar dig ett långsiktigt hållbart och resursstarkt självledarskap!

Marie

- HÅLLART SJÄLVLEDARSKAP -
Vad är det?

Självledarskap innebär självkännedom och medvetenhet om sig själv, sina värderingar, reaktioner och drivkrafter och att vara självstyrande utifrån dem. Att hantera och reglera sina känslor och agera utifrån långsiktigt funktionella val. Ha medkänsla med sig själv och andra och möta sin omgivning med empati och närvaro.

Även att effektfullt styra sig genom livet mot önskade förändringar, mål och mening både privat och professionellt. Att ha förmågan att genom vilja och motivation optimera sina resurser och integrera stödjande förhållningssätt och strukturer för långsiktig hållbarhet.

Ett hållbart och resursstarkt självledarskap bygger vi genom att bli mer av dem vi är. Genom att mer leda oss själva utifrån vårt Jag, mot det som är sant och meningsfullt för oss, och agera i linje med våra grundläggande värderingar. Genom att skapa tillit till oss själva, vara medkännande och att upptäcka, uppleva och uttrycka våra unika resuser. Med det ger vi oss förutsättningar att leva det liv vi vill leva, göra det vi vill göra och vara dem vi vill vara.

Så att du kan vara mer av den du är, göra positiv skillnad och bidra på ditt unika sätt till världen!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt personliga och professionella självledarskap finns mer information på www.mariesandgren.se.

Du kan också ta kontakt här eller direkt via exlica@mariesandgren.se.
 

Varmt välkommen!

- BONUSVERKTYG -

Vill du dessutom ha ett bonusverktyg som hjälper dig ta riktning och agera mot mål och mening utifrån dina värderingar?

Du får också Explicas nyhetsbrev varje månad direkt i din inkorg med konkreta utvecklingsverktyg för personligt och professionellt självledarskap.

Anmäl ditt intresse
här!

- Explica -
När du vill utvecklas som ledare, medarbetare och människa!

 

Individ-, team- och ledarutveckling som hjälper dig och din organisation till hållbar framgång och resusstarkt självledarskap. 

Vi utvecklar resursstarka team och ditt personliga och professionella ledarskap genom en rad tjänster inom chefsutveckling, grupputveckling, handledning, samtalsterapi och coaching samt som samarbetspartners i förändringsprocesser och vid organisationsutveckling.

Marie Sandgren
070-5303357
www.mariesandgren.se
explica@mariesandgren.se