Explica utvecklar dig och din organisation till resursstarkt självedarskap och hållbar framgång!

VILL - VARA - GÖRA

Ett verktyg som stärker din förmåga att ta riktning mot mål och mening. Till närvaro, fokus och perspektiv så du kan utveckla ett självledarskap som är resursstarkt och långsiktigt hållbart, både privat och professionellt.

Välkommen! Här får du tillgång till ditt kostnadsfria verktyg för hållbart självledarskap.

Det här verktyget består av två olika delar och blir extra effektivt och kraftfullt eftersom det i sin kombination ger ökade förutsättningar för optimerad resursstyrka.

 

 • DEL 1: Vill Vara Göra - Att ta riktning och agera mot mål och mening utifrån dina värderingar. I denna del får du hjälp att ta kontroll över din dag och sätta fokus och riktning direkt på morgonen genom fokusfrågor. Dessa följs sedan upp med en stunds återkoppling och reflektion på kvällen.
 
 • DEL 2: Mentalt fokus och kvalitativ återhämtning - Förmågan till närvaro, fokusering och mental återhämtning. Här får du tillgång till en ljudfil och en mental träningsmetod som bidrar till medveten närvaro och återhämtning som ger dig ett resursstarkt tillstånd.
DEL 1
VILL - VARA - GÖRA

Att ta riktning och agera mot mål och mening utifrån dina värderingar.

Alla är vi ledare. När vi leder oss själva eller andra.

Det är vad vi tar riktning mot nu som avgör var vi kommer befinna oss längre fram. Det som är avgörande för att ta oss dit vi vill, uppnå våra mål och vara dem vi vill vara är vad vi gör varje dag. Att införliva goda vanor och strukturer som genom att vi rutinmässigt utför dem blir bärande för att ta oss dit vi vill. Ett litet steg varje dag som tar oss mot mål och mening.
Ett av dem mest effektiva verktygen som världens mest framgångsrika ledare använder sig av är att ta kontroll över sin dag och sätta fokus och riktning direkt på morgonen. Forskning stödjer också detta tydligt. Här finns en vinnande nyckel som gör att vi kan lägga grunden till att finna lugn och fokus, göra rätt saker, bli produktivare och den bästa och mest hållbara versionen av oss själva.

Att ägna en stund på morgonen till fokusfrågor inför dagen och sedan följa upp dem med en stunds återkoppling och reflektion på kvällen gör att vi blir proaktiva och leder oss själva mot det som behöver utföras och hur det kan göras på bästa sätt med mindre distraktion. Det leder till att vi kan vara vårt bästa jag och även bidra till andra effektfullt.

Om vi sedan lägger till en stunds medvetandeövningar (se del två i verktyget: Mentalt fokus och kvalitativ återhämtning) före eller efter fokusfrågorna får vi superkrafter och blir oslagbara. Och vem vill inte vara det!

Fokusfrågor
Bestäm dig för när på morgonen och på kvällen det passar bäst att ta en stund för att svara på frågorna och gör det till en rutin. Du kan svara på frågorna rakt av eller använda dem som inspiration till egna frågor. Använd dokumentet som går att ladda ner nedan, eller en skrivbok eller ett block och skriv ner svar på frågorna så dem befäster och programmerar bättre och så du kan återkoppla till dem på kvällen.

Vill handlar om vad du vill åstadkomma och uppnå i ditt liv. Vad du har för mål och vilken riktning du vill ta. Vad som är viktigt på riktigt och varför. När vi sätter utgångspunkten mot det redan direkt på morgonen och har klargjort det innan omgivningen påverkar oss ger det märkbart större förutsättningar för att vi faktiskt också uppnår det.

Vara handlar om dina värderingar. Hur du vill vara som person och leva ditt liv. Att också leva efter det, i praktiken. Det som är viktigt på riktigt för oss. När vi vet våra värderingar och lever efter dem är sannolikheten väldigt mycket större att du riktar dig mot rätt mål som känns meningsfulla utifrån den person du är och ditt liv. Vi växer och utvecklas.

Göra handlar om att agera. Att veta hur jag ska göra och att göra det. Faktiskt genomföra och generera energi och disciplin att agera mot det du klargjort som viktigt. Att ha en tydlig daglig plan för vilket steg som ska tas och hur. Så att du när dagen är slut kan känna meningsfull tillfredsställelse med att det är utfört. Att du steg för steg, dag för dag, tar dig framåt.

Morgonfrågor

Vill: Hur vill du må och fungera idag? Vilket fokus, vilken riktning, intention eller vilket mål har du idag?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Vara: Vem vill du vara idag? Vilka/vilken värdering vill du leva enligt idag?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Göra: Vad är viktigast idag? Vad behöver du för att kunna göra det? Hur kan du göra det i praktiken idag?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Kvällsreflektion

Göra: Vad har fungerat bra idag? Fira och hedra dig för det. 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vara: Vad har du lärt dig idag?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vill: Vad vill du förändra eller förbättra i morgon? Hur gör du det?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Här kan du ladda ner arbetsbladet med fokusfrågorna om du vill skriva ut dem!

DEL 2
MENTALT FOKUS OCH KVALITATIV ÅTERHÄMTNING

Förmågan till närvaro, fokusering och mental återhämtning.

En viktig framgångsfaktor för ett kvalitativt personligt och professionellt självledarskap är förmågan till närvaro, fokusering och mental återhämtning. Hur effektivt vi kan stanna upp, sakta ner och starta om är avgörande för vår förmåga att rikta vår uppmärksamhet mot rätt saker, vid rätt tillfälle av rätt anledning.

Vår förmåga till mentalt fokus och mental återhämtning bestämmer hur skarp ledare vi kommer att vara och hur kraftfullt liv vi kommer att leva.

Effektfull återhämtning stärker vår förmåga till närvaro, fokus och perspektiv så vi kan utveckla ett självledarskap som är resursstarkt och långsiktigt hållbart, både privat och professionellt.

Denna mentala träningsmetod bidrar till medveten närvaro och ger dig ett resursstarkt tillstånd. Ökad självkännedom och att bättre kunna reglera dig själv och se klarare, bli mer observativ. Det skapar också möjlighet att inta fokus och riktning i skarpa lägen och att återta det vid distraktion. Genom det kan du få tillgång till lugn, skärpa och din optimala kapacitet när det behövs som bäst.

Det kan användas på ett flertal olika sätt:

 • Som uppstart på morgonen för att sätta intentionen för dagen.
 • Som paus under dagen för att återta närvaro och fokus. Eller ge ökad skärpa inför viktiga uppgifter.
 • I skarpa lägen kan du göra en kortvariant av övningen för att bibehålla lugn, rikta din kraft och få tillgång till din kapacitet.
 • Som återhämtning och reflektion på kvällen för att bryta mellan arbete och fritid eller varva ner inför sänggående.
 • Som avslappning- och meditationsövning för ökad medveten närvaro och effektiv mental återhämtning.

Du kan anpassa övningen så att den blir så kort eller lång du behöver just utifrån tillfället. Allt från en micropaus i skarpt läge, till några minuters omstart eller som en längre avslappning. Allt beroende på behov och tidstillgång. Övningen kombinerar medveten närvaro och medveten neuroplastisk träning på ett kraftfullt sätt.

Tips för att skapa kvalitativ närvaro och återhämtning:

Ordna en plats: Skapa en plats för inre lugn där du kan känna lugn och ostördhet. Det programmerar in vanan för dig själv men även för omgivningen. Det blir också så att vi automatiskt mentalt kopplar platsen till lugn och återhämtning och det förstärker övningen. Det kan exempelvis vara en fåtölj, en soffhörna, en plats på golvet med ett underlag, en sittkudde eller något liknande. Undvik att sitta eller ligga i sängen, eftersom den är kopplad till sömn. Sitt med rak rygg och avslappnade armar och ben.

Gör det till en vana: Inför det som en rutin och lägg det i anslutning till någon vana som redan finns. Det underlättar att få till rutinen om det görs i samband med en annan väl inarbetad vana. Regelbundenheten gör också att man banar in och automatiserar mönstret och det underlättar att få till det. För att införa rutinen är det också viktigt att göra det regelbundet återkommande under veckan. De dagar då det inte finns tid för någon längre stund, gå ändå till platsen, sitt ner och ta tre djupa andetag för att hålla vanan vid liv. 

Skapa funktionella rutiner: För att få till pauser under dagen kan det vara hjälpsamt att schemalägga dem i kalendern eller planera in dem före eller efter viktiga uppgifter eller möten. Ett annat bra sätt är lägga in påminnelser eller sätta larm på telefonen.
I skarpa lägen då du kanske befinner dig i svåra och komplexa situationer och snabbt behöver behålla närvaro och fokus och få tillgång till hela din kapacitet kan du göra en kortvariant av övningen.

Som reflektion på eftermiddagen kan det vara bra att ha en fast tid mellan arbete och fritid. Antingen innan du lämnar arbetet eller direkt när du kommer hem. Det ger möjlighet att bearbeta och reflektera dagens händelser men även släppa dem, för fullt fokus på privatliv och fritid.

Ett annat sätt är att använda övningen är som nedvarvning innan läggdags. Att få lämna dagen som varit med en stunds avslappning, tacka för det som blivit bra och få ta med sig närvaro och nöjdhet in i sömnen skapar en bra avrundning på dagen samtidigt som det ger förutsättningar för en kvalitativ nästkommande dag.

Bra att veta: På morgonen och på kvällen är det enklare att slappna av då hjärnvågorna är långsammare och vårt undermedvetna mer öppet.

Börja med korta stunder, cirka 3- 5 minuter. Öka sedan succesivt tiden efter behov.

I början kan det vara lätt att somna under övningen eftersom kroppen slappnar av. Men efter ett tag har kroppen vant sig vid vid avslappningen och det blir lättare att hålla fokus.

Det kan uppstå en känsla av rastlöshet som splittrar fokus. Om det kommer tankar, ljud eller annat som stör, återta fokus på andningen om och om igen, när du blir medveten om det.

Värdera inte stunden, bara utför övningen regelbundet så kommer effekten. Vissa tillfällen ger behaglig avslappning och fokus. Andra gånger uppstår rastlöshet, tankar som irrar och kanske obehagliga känslor. Men efter hand märks positiva förändringar, mindre splittring och mer lugn, klarhet och balans.

Ljudfil Mentalt fokus och kvalitativ återhämtning

Det kan vara hjälpande att ha en inspelad vägledd meditation att lyssna på som stöd för att kunna gå in i övningen med full närvaro. Men för att du ska kunna göra meditationen själv när du inte har tillgång till ljudfilen eller när du står i ett skarpt läge och behöver göra en kortvariant av övningen får du här nedan även upplägget i text.

 • Centrering: Andas in och förläng kroppen. Andas ut och mjukna.
 • Lägg en hand på magen och en hand på hjärtat.
 • Andningsfokus. Rikta uppmärksamheten mot din andning. Följ andningens väg genom kroppen. Vid distraktion - återta fokus på din andning. (Denna sekvens kan du göra så kort eller lång som du vill.)
 • Fokus/Intention: Rikta din medvetenhet mot hur du vill vara eller hur du vill känna dig. Vilket fokus du vill ha. Eller vilket förhållningssätt du vill inta.
 • Fråga dig själv: Vad är det mest hjälpsamma eller funktionella att göra just nu?
 • Avrunda och avsluta övningen.
Kom ihåg!

Vill du utveckla ett hållbart och resursstarkt självledarskap behöver du:

 • Integrera stödjande strukturer som bärande rutiner. Frigöra tiden till det.
 • Klargöra vad som är viktigt och meningsfullt.
 • Göra det du klargjort som viktigast.
 • Återkoppla till dig själv. Fira, reflektera och utvärdera.
 • Öka förmågan till mentalt fokus och kvalitativ återhämtning.


Lycka Till!
Önskar dig ett långsiktigt hållbart och resursstarkt självledarskap!

Marie

- HÅLLBART SJÄLVLEDARSKAP -
Vad är det?

Självledarskap innebär självkännedom och medvetenhet om sig själv, sina värderingar, reaktioner och drivkrafter och att vara självstyrande utifrån dem. Att hantera och reglera sina känslor och agera utifrån långsiktigt funktionella val. Ha medkänsla med sig själv och andra och möta sin omgivning med empati och närvaro.

Även att effektfullt styra sig genom livet mot önskade förändringar, mål och mening både privat och professionellt. Att ha förmågan att genom vilja och motivation optimera sina resurser och integrera stödjande förhållningssätt och strukturer för långsiktig hållbarhet.

Ett hållbart och resursstarkt självledarskap bygger vi genom att bli mer av dem vi är. Genom att mer leda oss själva utifrån vårt Jag, mot det som är sant och meningsfullt för oss, och agera i linje med våra grundläggande värderingar. Genom att skapa tillit till oss själva, vara medkännande och att upptäcka, uppleva och uttrycka våra unika resuser. Med det ger vi oss förutsättningar att leva det liv vi vill leva, göra det vi vill göra och vara dem vi vill vara.

Så att du kan vara mer av den du är, göra positiv skillnad och bidra på ditt unika sätt till världen!

Vill du veta mer om hur du kan utveckla ditt personliga och professionella självledarskap finns mer information på www.mariesandgren.se.

Du kan också ta kontakt här eller direkt via exlica@mariesandgren.se.
 

Varmt välkommen!

- Explica -
När du vill utvecklas som ledare, medarbetare och människa!

Explica erbjuder individ-, team och ledarskapsutveckling som leder till resursstarkt självledarskap, ledarutveckling och teamsamverkan för ökad effekt i din organisation.


Vi utvecklar resursstarka team och ditt personliga och professionella ledarskap genom en rad tjänster inom chefsutveckling, teamutveckling, handledning, samtalsterapi och coaching samt som samarbetspartners i förändringsprocesser och vid organisationsutveckling.

Marie Sandgren
070-5303357
www.mariesandgren.se

explica@mariesandgren.se