Empatisk kommunikation


WORKSHOP

- Empatisk kommunikation -

Att effektivt och förtroendefullt kommunicera i samförstånd.

 

Empatisk kommunikation handlar om hur vi kan nå och förstå varandra bättre och kommunicera mer framgångsrikt utifrån vad vi känner, behöver och önskar.

Hur vi med ett empatiskt förhållningssätt kan bygga tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan individer och inom grupper.

Det här är en workshop där du får du bemötandekoden för att kommunicera, bemöta och samverka effektivt med ökad ömsesidig förståelse och respekt. Även hur vi kan undvika och förebygga missförstånd som kan leda till konflikt och hur motsättningar lättare kan omformas till gemensam problemlösning. Hur du når fram med ditt budskap genom att använda metakommunikation utifrån olika mottagarpreferenser och hur du ger feedback och bekräftelse som verkligen leder framåt.

Under dagen varvas teori med upplevelsebaserad färdighetsträning. Du får teorierna bakom hjärnas bemötandespråk och våra motivationssystem. Effektfulla kommunikationsverktyg för att nå och förstå varandra bättre där vi tränar på handfasta och konkreta metoder som sedan kan användas direkt i vardagen.
 
Dagen innehåller bland annat följande delar:

  • Kommunikationsteori och bemötandekoden
  • Hjärnans motivationssystem
  • Lyssnande och förtoendekonto
  • Empatisk kommunikation
  • Feedback och positiv processbekräftelse
  • Metakommunikation och mottagarpreferenser

För mer information om empatisk kommunikation samt intresseanmälan till workshop - ta kontakt här! Eller direkt via explica@mariesandgren.se.

                                                      Varmt välkommen!