HÅLLBARHETSKODEN

- Konsten att leda sig själv och andra på hjärnans villkor -
                          

                                   Hjärnsmart ledarskap  baserat på neuroledarskap
 

Hållbarhetskoden är en steg för steg metod som ger dig fem nycklar som tillsammans bildar koden till ett hållbart och resursstarkt (själv)ledarskap med bestående förändringar i både arbets- och privatlivet.

- Vill du minska stress, behålla lugn i krävande och svåra situationer, ha mer energi och bli långsiktigt hållbar som chef och ledare?

- Vill du öka ditt självledarskap, minska självkritik och leda dig själv och andra effektivt och proaktivt i både med- och motgångar?

- Vill du tillvarata dina resurser optimalt, påverka dina resultat och mål och hålla strategiskt perspektiv så att både du och din organisation mår och fungerar bra?

 

Med hållbarhetskoden får du nycklarna till ett resursstarkt självledarskap och hållbar framgång.

De flesta av oss jobbar mot och inte med vår hjärna, helt omedvetet. Med kunskap och rätt verktyg kan vi optimera våra resurser och vår kapacitet och samverka med hjärnan istället. Det vill säga jobba smart och samtidigt må bra genom att styra våra motivationssystem och vår hjärnkraft. Som ledare ger det mental styrka att hantera en snabbrörlig omgivning med hög förändringstakt och samtidigt skapa goda resultat, engagemang och arbetsglädje trots utmaningar och hög belastning.

Kursen baseras på vetenskap och aktuella forskning inom hjärn- och beteendeforskning och väl beprövad metodik. Den är sammansatt på ett unikt sätt som inte tidigare gjorts utifrån en integrerande helhetssyn med metoder och verktyg från mindfulness, neuroledarskap och medveten neuroplastisk träning samt compassionfokuserad terapi och psykosyntes. Upplägget ger genom varje delmoment metoder som steg för steg införlivas och tillämpas direkt i vardagen.

Hållbarhetskoden är ingen ledarskapskurs i vanlig bemärkelse, utan införlivande av en metod som utvecklar ditt personligt och professionella ledarskap till en helt ny nivå av resursstyrka och hållbarhet.

 

För mer information om hållbarhetskoden och aktuella kursdatum samt anmälan - ta kontakt här! Eller direkt via explica@mariesandgren.se

                                                     Varmt välkommen!