HÅLLBARHETSNYCKLAR

TEMADAG

- Hållbarhetsnycklar för ett hållbart (arbets)liv -

 

                                               - Fem nycklar och tre principer -

Hur du kan leda dig själv till resursstyrka och hållbarhet.

Alla är vi ledare. Både när vi leder oss själva genom livet och andra. Här får du nycklarna och principerna för ett funktionellt och resursstarkt självedarskap, både privat och professionellt.

Neuroledarskap är konsten att leda sig själv och andra med förståelse för hjärnans grundmekanismer och att kunna styra sina motivationssystem och sin hjärnkraft. Den här temadagen ger dig kunskap om hur dessa mekanismer kan påverkas för att förbli effektiv, produktiv och resursstark.

Under den här dagen får du verktygen och metoderna för hur
du kan inta ett stödjande, accepterande förhållningssätt till dig själv och skapa förutsättningar för att tillvarata dina resurser. Möta med- och motgångar med självmedkänsla och inre support. Vara proaktiv, reglera och programmera dig mot hållbarhet.

Du får kunskap om hur vi samarbetar med vår hjärna mest funktionellt och vad som krävs för att vi ska må och prestera så bra som möjligt. Hur dessa mekanismer kan påverkas med konkreta verktyg för att upprätthålla motivation, arbetsglädje och personligt ansvarstagande.

Du får praktiska och mentala verktyg för medveten närvaro, neuroplatstisk träning, självstöd och självmedkänsla. Hur du kan aktivera ditt inre trygghetssystem vid stress och oro och hantera och reglera inre och yttre processer. Värdet av och hur du kan bygga ett fungerande livsrecept och tillföra kvalitativ återhätmning och funktionell återkoppling. Att använda hjärnans plastiska förmåga för önskad programmering och bygga nya funktionella mönster.

Under dagen varvas kort teori för bakgrund och förståelse med upplevelsebaserad färdighetsträning där vi tränar på handfasta och konkreta metoder som sedan kan omsättas direkt i vardagen. Verktygen och metoderna är baserade på vetenskap och aktuell hjärnforskning och väl beprövad metodik utifrån medveten närvaroträning/minfulness, compassionfokuserad terapi och medveten neuroplastisk träning.

För mer information om hållbarhetsnycklarna samt intresseanmälan till teamdagen - ta kontakt här! Eller direkt via explica@mariesandgren.se.
 
                                      Varmt välkommen!