utvecklande team

UTVECKLINGSDAG


- Utvecklande team -

Ett effektivt utvecklingsverktyg för motivation, mål och mening som skapar framgångsrika team och hållbara resultat.

Den helt avgörande faktorn för framgångsrika team är att få alla medarbetare att förstå mål och värderingar och utföra sitt arbete utifrån det. Att enkelt kunna leverera utifrån uppdraget.

Det ökar motivation, medvetenhet och engagemang inom verksamheten och bidrar till effektfullare team.

När alla vet vad dem ska göra, hur dem ska göra och varför skapas förutsättningar för utveckling, framgångsrik förändring och att uppnå önskade resulat för både indvid och organisation.

 

Att varje dag ta fokus och riktning mot organisationens mål och värderingar utifrån uppdraget är helt avgörande för att upprätthålla motivation, känna mening och skapa hållbar framgång.

Under den här utvecklingsdagen skapar du och din organisation en hållbar teamplan för era mål, visioner och strukturer utifrån verksamhetens syfte och värderingar. Som alla medarbetare förstår och kan utgå från - dagligen.

Med detta utvecklingsverktyg får ni tillgång till Explicas eget unika koncept framtaget ur mångårig erfarenhet och baserat på aktuell forskning. Vi arbetar praktiskt fram en teamöverenskommelse som bidrar till att medarbetare vet varför dem går till arbetet samtidigt som det stärker teamets "varumärke" och identitet.

Detta resulterar i en kortfattad, konkret och tydlig teamplan som alla kan förstå, arbeta efter och följa upp dagligen. Vi tar dessutom fram en handlingsplan för återkoppling och uppföljning som bidrar till att planen verkligen integreras inom både individ och verksamhet.

Med detta unika och effektfulla verktyg kan ni bli ett utvecklande team. Optimera och förändra hela er verksamhet och skapa hållbar framgång!
 

För mer information kring utvecklande team samt intresseanmälan till workshop - ta kontakt här! Eller direkt via explica@mariesandgren.se.

                                                      Varmt välkommen!