planhalvorna

WORKSHOP


- Planhalvorna -

Ett effektivt utvecklingsverktyg för motivation, mål och mening som skapar framgångsrika team och hållbara resultat.

Den helt avgörande faktorn för framgångsrika team är att få alla medarbetare att förstå mål och värderingar och utföra sitt arbete utifrån det. Att enkelt kunna leverera utifrån uppdraget.

Det ökar motivationen, medvetenheten och engagemanget inom verksamheten och bidrar till effektfullare team.

När alla vet vad dem ska göra, hur dem ska göra och varför skapas förutsättningar för utveckling, framgångsrik förändring och att uppnå önskade resulat för både indvid och organisation.

 

Att varje dag ta fokus och riktning mot organisationens mål och värderingar utifrån uppdraget är helt avgörande för att upprätthålla motivation, känna mening och skapa hållbar framgång.

Under den här workshopen skapar du och din organisation en hållbar affärsplan för era mål, visioner och strukturer utifrån verksamhetens syfte och värderingar. Som alla medarbetare förstår och kan utgå från - dagligen.

Med detta tydliga och enkla utvecklingsverktyg som ni får tillgång till har ni därmed en organisationsplan som bidrar till att medarbetare vet varför dem går till arbetet samtidigt som det stärker teamets "varumärke" och identitet.

Vi arbetar praktiskt fram syfte, vision och mål med verksamheten. Teamets värdegrund och den grundläggande strukturen för hållbar samverkan. Ni får även kunskap kring våra grundläggande behov och hur vi tillgodoser dem för att skapa nöjdhet hos kunder och motivation och tillit som gör att medarbetare trivs, utvecklas och bidrar till ett kvalitativ teamledarskap.

Detta resulterar i en kortfattad, konkret och tydlig organisationsplan som alla kan förstå, arbeta efter och följa upp dagligen. Dessutom en handlingsplan för återkoppling och uppföljning som bidrar till att planen verkligen integreras inom både individ och verksamhet.

Med detta enkla verktyg kan ni optimera och förändra hela er verksamhet och skapa hållbar framgång!
 

För mer information om planhalvorna samt intresseanmälan till workshop - ta kontakt här! Eller direkt via explica@mariesandgren.se.

                                                      Varmt välkommen!