självmedkänsla

                             
      - Konsten att leda sig själv och andra med medkänsla -

Få tillgång till din inre superkraft med självmedkänsla och bli din egen bästa support i med- och motgångar.

- Vill du stoppa självkritik och istället bemöta dig själv med respekt och medkänsla?

- Vill du inta ett stödjande och accepterande förhållningssätt till dig själv och förbättra relationen till dig själv och andra?

- Vill du nå dina mål och leda dig själv funktionellt även vid motgångar?


Då är det här kursen för dig! Här får du verktyg för att öka din självmedkänsla och leda dig själv mot utveckling och förändring. 

En accepterande och stödjande attityd till oss själva ger förutsättningar för utveckling och förändring, förbättrar relationen till oss själva och andra, minskar stressen inombords och ökar vårt välbefinnande. När vi stödjer oss själva får vi en inre support som gör att vi vågar mer och därmed påverkas också våra prestationer och mål i positiv riktning.

Under kursen får du möjlighet att att utveckla din självmedkänsla. Att få syn på din egen självkritik och lära dig vad den gör med dig fysiologiskt. Du får verktyg och metoder från psykosyntes, compassionfokusrad terapi och mindfulness för självacceptans. Öva på att vara lika förstående inåt som utåt mot andra och att bygga upp ett stödjande inre trygghetsystem i med- och motgångar.

Teoretisk kunskap varvas med upplevelsebaserad färdighetsträning, praktiska övningar och individuella och gemensamma reflektioner. Du får handfasta verktyg och färdigheter som kan införlivas och omsättas i vardagen direkt.

 


För mer information om självmedkänsla och aktuella kursdatum samt anmälan - ta kontakt här! Eller direkt via explica@mariesandgren.se

                                                        Varmt välkommen!