LEDARSKAPSUTVECKLING

                                 - lED DIG SJÄLV SOM LEDARE -

Explica utvecklar ditt personliga och professionella ledarskap till en helt ny nivå av självledarskap, långsiktig resursstyrka och hållbarhet. Ett starkt självledarskap, att leda sig själv som ledare, är grunden och en förutsättning för ett utvecklande ledarskap.

Ökad ledarskapsförmåga hjälper dig att känna mer trygghet i dig själv och din ledarroll. I det som är unikt med dig som ledare och ditt ledarskap. Ditt personliga ledarskap och din vision är nyckeln till framgång i all verksamhet.

Det utvecklar och tillvaratar dina resurser och ökar din kapacitet att hantera både med- och motgångar. Att hållbart möta en snabbrörlig omgivning med hög förändringstakt och samtidigt skapa goda resultat, engagemang och arbetsglädje trots utmaningar och hög belastning.

Ditt självledarskap, din ledarstil, förhållningssätt och personliga egenskaper speglar resultat och medarbetarnas motivation, engagemang och tillit. Ett autentiskt och tydligt ledarskap utvecklar dina medarbetare till nya nivåer och ger effektfulla resultat i organisationen.

I detta program får du tillgång till ett sammansatt koncept© genom Explicas varumärke. Vi tar ett helhetsgrepp på ditt inre ledarskap som ger resultat i dem yttre faktorerna.
 

Du får:

 • Ett resursstarkt självledarskap som gör dig långsiktigt hållbar.
 • Ökad ledarskapsförmåga. Trygghet och tillit i din ledarroll.
 • En ledarstil som skapar ett utvecklande ledarskap.

Genom konceptet som helhet får du dem nycklar som stärker förmågor och förhållningssätt som tillsammans bildar koden till både ett stärkt självledarskap och ett utvecklande ledarskap.

Upplägget består av tre moduler. Den första fokuserar på ditt eget självledarskap, den andra mot hur du ökar din ledarskapsförmåga och den tredje delen handlar om hur du formar din ledarstil och riktar ditt ledarskap ut till medarbetare och organisation i ett utvecklande ledarskap.

SJÄLVLEDARSKAP

LEDARSKAPSFÖRMÅGA

LEDARSTIL

Med ett resursstarkt självledarskap leder du dig genom livet utifrån tillit och trygghet i dig själv. Mot mål och mening med förmågan att optimera dina resurser och vara långsiktigt hållbar.

Genom ökad insikt kring dina ledarbeteende och genom att tillvarata och stärka dina förmågor skapas trygghet i din ledarroll och din ledarskapsförmåga utvecklas.

Med en ledarstil som skapar ett utvecklande ledarskap leder du team och medarbetare till nya nivåer och goda resultat.

Här utvecklas den personliga sidan av ditt självledarskap. Inledningsvis arbetar vi på djupet med att stärka dina förmågor och hur du kan se, utveckla och dra nytta av dina resurser på bästa sätt.

Vi lyfter fram ditt syfte och värderingar utifrån mål och mening. Utforskar dina automatiska mönster, utmaningar och utvecklingsområden för att integrera och omvandla dem till resursstyrka. 

Vi skapar stabilitet och mental styrka med fokus & riktning i vardagen genom en bärande struktur för att införliva kvalitativ återhämtning, kraft och engagemang för att klara livets och ledarskapets utmaningar. 

Allt för att utveckla din emotionella intelligens och självreglering. Dessutom för att nå ökad självmedkänsla som inre support, med trygghet och tillit i dig själv. Du får då tillgång till dina självstyrande färdigheter och kan agera utifrån din inre kompass. Vi skapar en uppgraderad version av dig, så du kan vara mer av den du är och bidra med det du vill  göra i livet. 

Här formas ditt personliga ledarskap. Vi tränar din ledarskapsförmåga och ledarstil utifrån neuroledarskap och Nivå 5-ledarskap. Här bygger vi på med bärande ledarskapsrutiner så du kan leda dig själv som ledare, vara din egen mentor och vara i ditt önskade ledarskap. 

Förmågan att leda kan förvärvas, tränas och utvecklas. Med din inre motivation utvecklar vi beteenden och förhållningssätt som stärker din potential och ger dig tillgång till mer av dina resurser. Ett utvecklat ledarbeteende ger direkt effekt i din ledarstil och därigenom hos både medarbetare och i verksamheten. 

Vi arbetar med dina styrkor och utvecklingsområden som ledare, din mission och vision för att ta sikte mot den ledare du vill vara. Dina resurser och drivande krafter för ditt agerande, som redan nu tar dig mot målet, lyfts fram. Vi identifierar även hinder och motstånd vilket frigör drivkraft, motivation, resurser och lösningsfokus. 

Vi skapar också en konkret ledarskapsplan med en tydlig vägledande riktning som blir din ledstjärna. Denna guidar dig i ditt syfte och agerande varje dag, men även mot din framtida utveckling.

I denna del får du nycklarna till hur du leder utvecklande. Här integrerar och sätter vi samman tidigare moduler till en helhet.

Vi jobbar med hur du leder autentiskt, visar personlig omtanke och ger stöd men också hur du konfronterar och ger feedback effektfullt. Hur du inspirerar och motiverar utifrån bemötandekoden och effektiv kommunikation samt funktionell återkoppling och uppföljning. Hur du kan leda gruppers utveckling och vilket ledarskap som bäst möter gruppers olika utvecklingsfaser för att bygga upp effektiva och samverkande team.

Du får kunskap om hur du kan utveckla din personliga ledarstil. En ledarstil du känner dig trygg och bekväm med och som gör att dina medarbetare utvecklas. Du kommer öka förståelsen för hur du kan leda och påverka utifrån neuroledarskap och veta när du ska instruera, coacha, stödja eller delegera dina medarbetare.

Allt för att du ska inneha en utvecklande ledarstil som skapar förtroendefulla relationer och samarbetsinriktade hållbara team med goda resultat.

Innehåll

Upplägg

♦ Konceptet och metoderna bygger på vetenskap och aktuella forskning inom ledarskaps-, neuro- och beteendeforskning samt väl beprövad metodik samt erfarenhet från tusentals timmar av coaching och handledning av ledare och team.

♦ Det är sammansatt på ett unikt sätt utifrån en integrerande helhetssyn med metoder och verktyg från grupp- och organisationsutveckling, neuroledarskap och neuroplastisk träning samt integrativ kognitiv terapi, compassionfokuserad terapi och psykosyntes.

♦ Upplägget utvecklar ett hjärnsmart ledarskap baserat på neuroledarskap. Det handlar om konsten att leda sig själv och andra med förståelse för hjärnans grundmekanismer. Att kunna styra sina motivationssystem och sin hjärnkraft. Du får kunskap om hur dessa mekanismer kan påverkas för att behålla Det Goda Drivet både hos dig själv och medarbetare för att förbli effektiv, produktiv och resursstark.

♦ Du får redskap och färdighetsträning inom
Emotionell intelligens för ökad självkännedom, självreglering, självmedkänsla och självstyrande. Därmed också ökad motivation till måluppfyllelse och social förmåga. Ett empatiskt förhållningssätt mot dig själv och andra som bygger  tillitsfulla relationer. 

Medveten närvaro Uppmärksamhetsträning och stressreducerande metoder för ökad närvaro och inre lugn. Bättre återhämtningsförmåga, fokus, mental skärpa och perspektiv.     

Medveten neuroplastisk träning, MNT: Kunskap om och förståelse för hjärnans motivationssystem. Funktionell mental träning för hantering av begränsande mentala strukturer för nya bättre strategier. Ökad förmåga att agera med självmedkänsla mot funktionella val och önskade mål. Programmering mot en uppgraderad version av dig själv.

Ledarskapsträning som utvecklar dina ledarbeteenden och stärker din ledarskaps-förmåga. Integerering av kvaliteter och strategier för utvecklat ledarskap. Tekniker för empatiskt bemötande, effektfull kommunikation och feedback som skapar  förtroendefulla relationer och samarbetsinriktade team med goda resultat.

♦ Inledande kartläggning för att klargöra dina behov och önskemål utifrån nuläge och målsättningar.

♦ Individuell coaching och handledning med individuellt anpassade träffar, personligen eller digitalt, en gång per månad.

♦ I varje modul får du verktyg, förhållningssätt och metoder som bygger upp en unik verktygslåda och struktur som efter avslutat program redan är integrerad i vardagen.

♦ Praktiska hemuppgifter och övningar som genomförs mellan träffarna så att nya förhållningssätt och förmågor införlivas direkt.

♦ Actionmanual med uppgifter som stöd i din utvecklingsprocess och kunna omsätta allt i praktiken för att ta steg mot dina mål.

♦ Skräddarsydda ljudfiler för funktionell  medveten neuroplastisk träning.

♦ En struktur för att bygga rutiner och  stödjande vanor med bestående förändring i både arbets- och privatlivet.

♦ Kontinuerlig uppföljning och återkoppling av dina framsteg.

♦ En konkret och individuellt anpassad ledarskapsplan som blir din ledstjärna för fortsatta framsteg. Den blir ett inbyggt mentorsstöd som bidrar till att varje dag ta rätt fokus och riktning och även styra fortsatt självutveckling.

Programmets huvudområden

Programmets mål

 • Självledarskap
 • Utvecklat ledarskap
 • Individuell coaching och handledning
 • Ledarskapsplan för vidare utveckling
 • Ett utvecklat självledarskap, trygghet och tillit i sig själv och ledarrollen.
 • Kunna analysera, reflektera över och medvetet utveckla sina dagliga ledarhandlingar för ett utvecklat ledarskap.
 • Skapa en personligt utformad ledarskapsplan.
 • Syftet är att öka det egna självledarskapet för ökad resursstyrka och hållbarhet och ett utvecklande ledarskap för att bättre kunna utveckla den egna arbetsgruppen för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen.

Effekter

 • Ett resursstarkt självledarskap och ökad hållbarhet
 • Ett utvecklat ledarskap dvs. ett effektivare och resultatskapande ledarskap
 • Ökad medvetenhet om styrkor, utvecklingsområden och potential
 • Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare
 • Ökad förmåga till utvecklande ledarbeteenden och trygghet i din ledarstil
 • Personlig feedback på ditt ledarskap
 • En personlig ledarskapsplan som syftar till att utveckla ditt ledarskap
 • Medarbetare som ökar sin potential, motivation och ansvar
 • Ökad förmåga att bygga effektiva och samverkande team

Målgrupp

Chefer och ledare på olika nivåer. Även nyckelpersoner som leder en arbetsgrupp utan formellt chefsansvar, kanske som teamledare, samordnare, arbetsledare, projektledare eller liknande. Ledarskapsprogrammet är värdefullt för alla som arbetar i en ledande befattning, formellt eller informellt, och vill utveckla sina ledarförmågor och sitt självledarskap.

För mer information om Explicas koncept för ledarskapsutveckling - ta kontakt här! Eller direkt via explica@mariesandgren.se.

                                                       Varmt välkommen!