självledarskap bidrar till:

Ett autentiskt, effektfullt och långsiktigt hållbart ledarskap
Självledarskap utvecklar din förmåga att leda och verka mer autentiskt, effektivt och långsiktigt hållbart, både när du leder dig själv och andra. Ett resursstarkt ledarskap börjar alltid med ledningen av dig själv. Självledarskapsprogrammet Hållbarhetskoden är ett bra komplement till Utvecklande ledarskap eftersom ett utvecklande ledarskap förutsätter ett gott  självledarskap.

Självledande medarbetare är en resurs för individ, team och organisation
Oavsett om du är chef eller medarbetare utvecklar självledarskap din förmåga att samarbeta, möta och leda andra. Ju mer du förstår dig själv, desto lättare kan du styra dig själv. Det utvecklar och tillvaratar dina resurser och ökar din kapacitet att hantera både med- och motgångar. En självledande medarbetare är en tillgång för varje ledare, kollega och team.

Läs mer om självledarskap här!