Självledarskap ger fördelar
                      på alla nivåer

Individuellt:

 • Leda dig själv och andra effektfullt och proaktivt i både med- och motgångar.
 • Utveckling och optimering av dina resurser och din kapacitet.
 • Stärkt förmåga att leda dig själv utifrån värdegrund, mål och drivkrafter.
 • Ökad självkännedom, upplevelse av frihet och förmåga till mer funktionella val.
 
 • Stärkt känslomässig kompass, förhöjd förmåga till känsloreglering. Mer inkännande, medkännande, utforskande och kreativ.
 • Ökad närvaro, fokus och koncentrationsförmåga. Utvecklat strategiskt perspektiv.
 • Mental styrka att hantera utmaningar och hög förändringstakt.
 • Stärkt motståndskraft och snabbare återhämtning vid stress. Större balans mellan att vara och göra. Minskad upplevelse av stress, ökat lugn och inre trygghet och självstöd.
 
 • Tillämpa och etablera verktyg i vardagen för såväl uppmärksamhetsträning som självreflektion, mentala vanor och kommunikation.
 • Förståelse för hur hjärnan fungerar och hur du själv kan påverka med hjälp av medvetenhet och träning. Att arbeta med din hjärna istället för mot den.
 • Ökad trygghet och självförtroende i ledarrollen. Förmåga att leda med medkänsla om dig själv och andra. Mer effektfull och medveten ledare.
 • Tydligare och mer empatisk kommunikation i nära relationer och med medarbetare och kollegor. Förbättrade teamrelationer och teamsamverkan.


Organisatoriskt:

 • Ökad måluppfyllelse och värdegrundsstyrning. Ökad motivation, medvetenhet och engagemang.
 • Resursstarkare humankapital. Stärkt samverkan mellan individer, ökad teamkänsla och effektfullare team. 
 • Tryggare inställning till utveckling och förändring.
 • Förbättrad produktivitet, ökad effektivitet och proaktivitet. Mer funktionell hantering av komplexa uppgifter och strategiska frågor.
 • Förbättrad kommunikation, ökad förståelse för varandra. Bättre hantering av konflikter och mer lösningsinriktat förhållningssätt. Ökad kreativitet och innovationskraft.
 • Minskad sjukfrånvaro, mer välmående och ökad frisknärvaro. Ökad resursstyrka, arbetstillfredsställelse, meningsfullhet och arbetsglädje.

Läs mer om självledarskap här!