Vad innebär medveten närvaro?

Medveten närvaro/uppmärksamhetsträning:

Mindfulness är i dag ett väl beprövat och beforskat område som genomgående bekräftar praktikens positiva effekter på upplevelsen av stress, fysiskt och mentalt, samt på välbefinnande och glädje, koncentration och fokus.
 

Genom att träna medveten uppmärksamhet skaffar vi oss förmåga att styra och balansera hjärnans motivationssystem så att vi kan reglera våra känslor och därmed minska stresspåslag, tunnelseende och reaktivitet. Dessutom leder träningen till att vi får tillgång till hjärnans koncentrationsförmåga, kreativitet, medkänsla, visdom och våra djupt liggande värden.

Uppmärksamhet är basen för alla högre kognitiva och emotionella förmågor. Det ger ett sinne som är lugnt och skärpt på samma gång, vilket utgör grunden för emotionell intelligens.
Genom att träna vår uppmärksamhetsmuskel blir vi bättre på att vara närvarande här och nu samtidigt som det ger vila och återhämtning. Men också ökad fokusering och koncentration på en sak i taget och att hantera och acceptera känslotillstånd. Vi får perspektiv och bli mer proaktiva, får ökad energi och fungerar bättre i vardagen. 

Läs mer om självledarskap här!