vad är neuroledarskap och medveten neuroplastisk träning?

Neuroledarskap och Medveten Neuroplastisk Träning (MNT): Neuroledarskap är konsten att leda sig själv och andra med förståelse för hjärnans grundmekanismer. Det handlar om hur vi kan samarbeta med vår hjärna mest funktionellt och vad som krävs för att vi ska må och prestera bra. Hur vi kan styra våra motivationssystem och vår hjärnkraft och använda konkreta verktyg för att upprätthålla motivation, arbetsglädje och personligt ansvarstagande för att förbli effektiv, produktiv och resursstark. Dessutom hur vi kan leda andra till detsamma.

Med kunskaper utifrån den moderna neurovetenskapen om hjärnans motivationssystem och plasticitet vet vi också att vi kan förändra våra hjärnor genom medveten träning.  Det vi tänker, känner, gör och ägnar vår uppmärksamhet åt förändrar strukturen i och funktionen hos våra hjärnor. Med effektiva verktyg kan vi aktivt skapa nya nervbanor i hjärnan och programmera oss mot önskade beteende och målsättningar.

Läs mer om självledarskap här!