vad innebär självledarskap?

Självledarskap stärker vårt ledarskap, personligt och professionellt. Att vara självledande är att optimera sig själv, tillvarata sina resurser för att kunna fungera på en högre nivå än tidigare. När vi tillvaratar och har tillit till vår inre potential och ökar vår kapacitet kan vi också bidra mer till andra människor och organisationer.

Forskning visar tydliga att vi har stor nytta av självledarskap både när det gäller arbetsprestation, ledarskap och personligt välbefinnande. Genom stärkt självledarskap kan vi skickligare hantera arbetslivets, ledarskapets och privatlivets utmaningar. Vilket gynnar både individ, team och organisation på alla plan.


Definition: Självledarskap är en process som utvecklar våra förmågor och resurser. Det innebär ökad självkännedom och medvetenhet om sig själv, sina värderingar, reaktioner och drivkrafter och att bli mer självstyrande utifrån dem. Att bli mer medveten om hur vi påverkar och påverkas av andra. Ha ökad förmåga att hantera och reglera sina känslor och agera utifrån långsiktigt funktionella val. Att utifrån medkänsla möta sig själv och sin omgivning med empati och närvaro och vila mer i tillit till sig själv.

Genom det öka förmågan att effektfullt styra sig genom livet mot önskade förändringar, mål och mening både privat och professionellt. Att genom vilja och motivation optimera sina resurser och integrera stödjande förhållningssätt och strukturer för långsiktig hållbarhet.


Ett hållbart och resursstarkt självledarskap bygger vi genom att bli mer av dem vi är. Genom att mer leda oss själva utifrån vårt Jag, mot det som är sant och meningsfullt för oss, och agera i linje med våra grundläggande värderingar. Genom att skapa och vila i inre trygghet och tillit och att upptäcka och uttrycka våra unika resurser. Med det ger vi oss förutsättningar vara den bästa och mest hållbara versionen av oss själva. Att leva det liv vi vill leva, göra det vi vill göra och vara dem vi vill vara.

Så att du kan vara mer av den du är, göra positiv skillnad och bidra på ditt unika sätt till världen!
 


Definition självledarskap:
Självledarskap innebär självkännedom och medvetenhet om sig själv, sina värderingar, reaktioner och drivkrafter och att vara självstyrande utifrån dem. Att hantera och reglera sina känslor och agera utifrån långsiktigt funktionella val. Ha medkänsla med sig själv och andra och möta sin omgivning med empati och närvaro.

Även att effektfullt styra sig genom livet mot önskade förändringar, mål och mening både privat och professionellt. Att ha förmågan att genom vilja och motivation optimera sina resurser och integrera stödjande förhållningssätt och strukturer för långsiktig hållbarhet.

Ett hållbart och resursstarkt självledarskap bygger vi genom att bli mer av dem vi är. Genom att mer leda oss själva utifrån vårt Jag, mot det som är sant och meningsfullt för oss, och agera i linje med våra grundläggande värderingar. Genom att skapa tillit till oss själva, vara medkännande och att upptäcka, uppleva och uttrycka våra unika resuser. Med det ger vi oss förutsättningar att leva det liv vi vill leva, göra det vi vill göra och vara dem vi vill vara.

Så att du kan vara mer av den du är, göra positiv skillnad och bidra på ditt unika sätt till världen!

Ett utvecklat och hållbart självledarskap innebär följande komponenter:

  • Självkännedom: Insikt och medvetenhet samt förståelse för och reflektion kring sig själv, sina resurser och sin förbättringspotential. Förmågan till utveckling och förändring, att nyttja sin fulla kapacitet.
  • Självreglering: Emotionell intelligens. Medvetenhet om och förståelse för samt hantering och reglering av inre och yttre processer. Observerande ickevärderande förhållningsätt och medvetna funktionella val utifrån det.
  • Självmedkänsla: Acceptans för den man är. En självstödjande självbild och självrespekt. Känslomässig intelligens och hantering. Inre support, styrka och visdom. 
  • Självmotivation: Kontakt med och riktning från sin inre kompass istället för att styras av omgivningen. Motivation och programmering mot riktning och mål utifrån värderingar, syfte och meningsfullhet.
  • Självstyrande: Förmågan att agera efter sin inre vägledning mot önskad förändring. Leda sig själv, och andra, proaktivt i med- och motgångar. Fokusera och motivera sig mot mål och mening.


I ett hållbart självledarskap ingår följande delar:

  • Emotionell intelligens: Självkännedom, självreglering, självmedkänsla och självstyrande. Motivation, empati och social kompetens.
  • Medveten närvaro/Uppmärksamhetsträning: Stressreducerande metoder för ökad förmåga till närvaro och inre lugn, fokus, mental skärpa och perspektiv.      
  • Neuroledarskap och medveten neuroplastisk träning, MNT: Kunskap om och förståelse för hjärnans motivationssystem. Funktionell mental träning med verktyg för ökad förmåga att agera mot självmedkänsla, funktionella val och önskade mål. Programmering mot självstyrande och självstödjande vanor.


Läs mer om självledarskapets olika delar här!