kurser & föreläsningar

Utbildning som leder till utveckling är en av de bästa investeringar man som individ och företag kan göra. Explicas utbildningsprogram ger varaktiga och märkbara effekter som kan omsättas i praktiken direkt. De bygger på aktuell forskning och väl beprövade metoder och förhållningssätt med en blandning av teori och praktiska övningar som ger effektiva redskap.

Utbildningarna genomförs både företagsinternt och som öppna kurser. Vi startar alltid med en behovsanalys så att upplägget tillför en hållbar förändring för både grupp och individ. 

Välkommen att ta kontakt här för ytterligare information eller ett företagsinternt upplägg för dig och din organisation!
 

Utvecklingsprogram och workshops


Hållbarhetskoden Konsten att leda sig själv och andra på hjärnans villkor. Ett unikt ledarskapsprogram som ger dig koden till hållbar framgång och resursstarkt självledarskap. Läs mer.

Självmedkänsla  Konsten att leda sig själv och andra med medkänsla. Att få tillgång till sin inre superkraft och bli sin egen bästa support i med- och motgångar. Läs mer.

Stresshantering Konkreta och praktiska verktyg för att bygga en "stressbuffert" och hantera stress, krav och motgångar bättre. Bättre prioritera det som är viktigt och skapa ett livsrecept som är hållbart och fungerar. Läs mer.


Hållbart och förtroendefullt samarbete Hur vi skapar tillitsfulla och förtroendefulla relationer och samarbetsinriktade hållbara team med goda resultat. Ett gott samarbetskapital är en förmåga som kan förvärvas och i det här programmet får du verktygen och framgångsstrategierna för det. Läs mer.

Empatisk kommunikation Hur vi  med ett empatiskt förhållningssätt kan bygga tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan individer och inom grupper. Hur vi kan nå och förstå varandra bättre och kommunicera mer framgångsrikt. Läs mer.

Utvecklande team
Ett effektivt utvecklingsverktyg för motivation, mål och mening som skapar hållbara team. När alla vet vad dem ska göra, hur dem ska göra och varför skapas förutsättningar för utveckling, framgångsrik förändring och att uppnå önskade resultat för både indvid och organisation. Läs mer.

Hållbart (arbets)liv Här får du nycklarna och principerna för ett funktionellt och resursstarkt självedarskap, både privat och professionellt. Hur du genom neuroledarskap kan styra dina motivationssystem och din hjärnkraft för att förbli effektiv och produktiv.Läs mer.

Ledarskapsretreat Ett ledarskapsretreat ger dig verktyg och möjlighet att stanna upp, sakta ner och starta om - en avgörande faktor för ett hållbart och resursstarkt (själv)ledarskap. Läs mer.

Föreläsningar - Workshops

Föreläsningarna ger kunskap, motivation och effektiva verktyg att använda både i arbets- och privatlivet. De bygger alla på en blandning av teori, praktiska övningar samt konkreta användbara verktyg. Allt med specialanpassat upplägg utifrån målgruppens behov och önskemål i den omfattning som önskas.

Föreläsningarna och temadagarna kan med fördel organiseras som en serie i ett koncept där de olika teoretiska och praktiska temana tillsammans ger ett helhetsperspektiv.


Hållbarhetskoden Koden för ett långsiktigt hållbart personligt och professionellt ledarskap.

Självmedkänsla Stoppa självkritiken och bemöt dig själv med medkänsla.

Empatisk kommunikation Att effektivt och förtroendefullt kommunicera i samförstånd.

Stresshantering Praktiska verktyg för varaktig förändring.

Positiv förändring Att sätta kraftfulla mål och effektivt nå dem. 

info & bokning

Gp   Jg  20